Català
Com crear la nostra pròpia web

Com crear la meva pròpia pàgina web

Per Gabriel Plana i Gavaldà, Enginyer Informàtic.

 

A ningú se li escapa que internet està agafant cada dia més força. Un dels àmbits més evidents en que està passant això és en les pàgines web. Avui en dia és estrany trobar-se amb una empresa o professional que no tingui la seva web on ofereixi informació dels seus productes o serveis. Els usuaris cada vegada utilitzem més aquest sistema a l’hora de buscar informació, segurament degut a que es pot fer còmodament des de casa i, en la majoria dels casos, sense cap tarificació addicional (si tenim algun servei d’accés d’internet contractat com ara ADSL, cable o tarifa plana).

Quan volem buscar informació de qualsevol cosa, acudim a la web (moltes vegades passant primer per un buscador) per tal d’aconseguir la informació d’aquell producte o servei que busquem. Actualment qualsevol empresa té la seva web, que esdevé el seu aparador virtual, i en alguns casos fins i tot pot ser un bon canal de vendes.

A l'hora de crear una pàgina web, caldrà que ens decidim entre buscar a alguna empresa que ens la faci (com ara GAPLA), o podem optar per fer-nos-la nosaltres mateixos. A continuació s'exposen algunes coses a tenir en compte per totes dues alternatives.

 

 

Eines per construir una web nosaltres mateixos

Per construir una pàgina web senzilla, no és necessari conèixer cap llenguatge tècnic (com ara HTML, Javascript, Flash, SQL o PHP), sinó que es pot utilitzar directament alguna eina que ens simplifiqui la tasca. Naturalment, en webs de caire més professional sí que serà necessari que la persona que construeixi la web sàpiga utilitzar aquests llenguatges i, a més, domini aspectes de seguretat i sàpiga incloure la nostra pàgina en els buscadors.

 

Existeixen múltiples eines que ens permeten construir pàgines web, de les quals en destaquem les següents:

 

Microsoft Office (Word o Powerpoint)

Aquest paquet ofimàtic de Microsoft incorpora els programes Microsoft Word i Microsoft Powerpoint que serveixen, respectivament, per crear documents i presentacions. Malgrat no estar pensats per la realització de pàgines web, sí que és cert que ofereixen l'opció de guardar el document (o presentació) en format HTML, és a dir, guardar-ho com a pàgina web.

 

Aquesta opció, malgrat ser la més senzilla de totes, és la menys professional i amb ella no obtindrem mai pàgines web de qualitat, no obstant, és una alternativa a tenir en compte per persones particulars sense coneixements tècnics. Cal també tenir en compte que el codi HTML generat per Microsoft Word no és de massa bona qualitat.

 

Microsoft FrontPage

Aquest programa també de Microsoft, i també inclòs dins d’algunes versions del Microsoft Office, és una eina enfocada (aquesta sí) a la creació de pàgines web. Tal i com acostuma a passar amb les tecnologies Microsoft, té l’avantatge de ser senzilla d’utilitzar, però l’inconvenient de no ser la millor eina per la creació de pàgines web. El codi HTML generat és millor que el generat per Word, però no arriba ni de bon tros a l’alçada del codi generat per Dreamweaver.

 

Macromedia Dreamweaver

Aquest programa, inclòs en la suite Macromedia Studio, és la solució que escullen la majoria de professionals de creació de pàgines web, tant si són dissenyadors com si són programadors. Ofereix la possibilitat de veure el codi que es va generant, a la vegada que també permet editar la pàgina en la vista disseny, on es pot veure tal i com quedarà la pàgina. Actualment és l’eina líder indiscutible en el món de creació de pàgines web, i és complementada per l’eina Macromedia Flash que permet crear animacions interactives dins la pàgina web. A més, aquesta eina, en no ser de Microsoft, està disponible no només per Windows sinó també per a altres sistemes com ara els ordinadors Machintosh, els quals acostumen a ser els preferits pels dissenyadors web.

 

Plantilles

En alguns servidors web (fins i tot en alguns de gratuïts), s’ofereix la possibilitat que l’usuari esculli un disseny d’entre un conjunt de plantilles i seguidament hi posi el contingut que desitja. Aquesta és la manera més senzilla que existeix per tal de crear-nos una pàgina web. L’inconvenient dels llocs web gratuïts acostuma a ser que les plantilles no són especialment vistoses i/o no s’adapten prou a les nostres necessitats (per exemple, no ens permeten posar els noms de les opcions en català). Algunes vegades seran suficients per usuaris o per alguns professionals, però acostumen a presentar certs inconvenients a l'hora de personalitzar-la.

.

Gestor de continguts

Aquesta és la opció que està agafant més força actualment. El motiu és que els gestors de continguts permeten actualitzar els continguts d'una manera molt fàcil i intuitiva, i permeten construir webs professionals amb menys temps, oferint molta flexibilitat per personalitzar-la. Aquesta és la opció escollida per gapla i que ens permet oferir el nostre pack web per només 480 € amb tot inclòs (domini, allotjament, disseny de la web). Posteriorment a la seva creació, l'usuari té la possibilitat d'actualitzar-se ell mateix els continguts d'una manera fàcil i intuïtiva. A més, aquest sistema també permet afegir funcionalitats d'una manera senzilla, amb el conseqüent abaratiment de costos.
 

Contractar serveis professionals que ens facin la web

Si volem una web de qualitat feta a mida, és a dir, totalment personalitzada, ens caldrà contractar un equip de professionals. Aquest equip és important que estigui integrat per dissenyadors i per informàtics, i que tinguin una certa experiència i bons coneixements de seguretat. Òbviament es tracta d’una solució més enfocada al món professional i empresarial, ja que el cost de fer una pàgina web a mida és força més elevat degut a la quantiat d’hores de disseny i programació que els professionals hi hauran de dedicar. Caldrà que ens informem prèviament si l'empresa és honesta, i si aposta per la qualitat, i quines qualificacions té el seu personal tècnic (en ordre de qualificació estarien els enginyers informàtics, els enginyers tècnics informàtics, els tècnics superiors en cicles formatius, i els que han fet algun curs o han après pel seu compte).

A GAPLA analitzem les necessitats del client i l’aconsellem sempre la solució que se li adapti millor. Disposem d’un bon equip de professionals, entre dissenyadors i enginyers informàtics, als quals els apassiona la seva feina. No som una gran empresa i per això podem oferir preus molt competitius. Fem pressupostos sense cap compromís.

 

Tipus de webs: pàgines estàtiques i dinàmiques

Existeixen dues grans categories de pàgines web: les anomenades pàgines de contingut estàtic (o pàgines estàtiques per abreviar), i les anomenades pàgines de contingut dinàmic (mal anomenades moltes vegades pàgines dinàmiques).

 

Les pàgines estàtiques són aquelles que contenen sempre la mateixa informació. Per canviar el contingut de la pàgina, caldrà canviar el fitxer html (mitjançant alguna de les eines anteriorment anomenades) i tornar-lo a transferir cap el servidor (el que tècnicament s’anomena “pujar” al servidor) per tal que els canvis quedin reflexats. Aquest tipus de pàgines web no permeten que els usuaris puguin interactuar amb el contingut.

 

Ler pàgines de contingut dinàmic el que fan és incloure certs continguts a partir d’una base de dades. D’aquesta manera, per canviar el contingut dinàmic només caldrà modificar la base de dades, cosa que és possible fer-ho des d’una pàgina web d’administració que s’accedeix també des d’un navegador web, després d’introduïr el nom d’un usuari i contrasenya que només coneix la persona que adminsitra el contingut d’aquella web.

 

A GAPLA oferim 2 tipus de serveis: pack web i webs fetes a mida. El pack web és un sistema basat en el prestigiós gestor de continguts anomenat Joomla!. Quant al servei de webs fetes a mida, analitzem les necessitats del client per escollir la millor opció per a ell.

 

Llenguatges i tecnologies

Hi ha diversos llenguatges i tecnologies que es poden utilitzar en una pàgina web. Passem a comentar per sobre les més importants:

xHTML

Aquest és l’anomenat “llenguatge de les pàgines web”. Aquest és l’únic llenguatge que cal utilitzar obligatòriament en la realització d’una pàgina web, ja sigui utilitzant-lo directament, o mitjançant l’ús d’alguna de les eines anteriorment descrites que generen el codi HTML per nosaltres. No és realment un llenguatge de programació. Les sigles HTML signifiquen “HiperText Markup Language”. És un llenguatge basat en marques que permet definir l’estructura d’una pàgina web. Com sol passar, al llarg de la història aquest llenguatge s’ha anat ampliant i millorant, i n’han anat apareixent diverses versions. Actualment la última versió de l’HTML és la 4.01, tot i que properament apareixerà l’HTML 5. Una variant de l’HTML molt utilitzada és l'xHTML, una millora de l'HTML que incorpora l’estructuració del llenguatge informàtic XML.

CSS

CSS són les sigles de Cascade Style Sheed (fulls d’estils en cascada). No és realment un llenguatge de programació. Aquesta tecnologia permet separar el contingut de l’aparença en una pàgina web. CSS s’encarrega de l’aparença del contingut, mentre que l’HTML (o xHTML) s’encarrega del contingut. Emprant aquesta tecnologia facilitem als buscadors que ens categoritzin millor la nostra pàgina, obtenint normalment, un millor posicionament en el buscador.

JavaScript

Aquest llenguatge de programació és executat pel navegador web i és molt utilitzat, per exemple, per validar dades de formularis HTML. També pot ser utilitzat per altres coses com ara emmascarar una adreça de correu electrònic i evitar així l’SPAM. És un llenguatge força més senzill (i també més limitat) que els llenguatges script de servidor.

 

Flash (Action Script)

Flash és una tecnologia de Macromedia àmpliament suportada pels navegadors web, que permet mostrar videos i animacions interactives força vistoses. És molt utilitzat pels dissenyadors web professionals, i té un llenguatge de programació dels més senzills d’aprendre anomenat Action Script.

 

PHP

PHP és un acrònim recursiu de “PHP Hypertext Preprocessor”. És el llenguatge script més utilitzat d’entre els que s’executen en el servidor. S’ha fet àmpliament popular degut a la seva potència i al fet de ser gratuït i lliure. A l’igual que altres llenguatges script de servidor com ASP o JSP, permet accedir a bases de dades per generar contingut dinàmic. Pot ser executat tant en servidors Windows com en servidors Linux, però és sobre servidors Linux on s’obté un millor rendiment. A l’igual que el sistema operatiu Linux, no hi ha cap empresa propietària, sinó que és mantingut per una comunitat. Actualment van per la versió 5.

 

ASP

Active Server Pages. Alternativa a PHP de Microsoft. En ser de Microsoft, és gairebé obligat utilitzar un servidor Windows si volem utilitzar aquesta tecnologia. És una tecnologia molt utilitzada, tot i que no tant utilitzada com PHP

 

JSP

Alternativa a PHP (o ASP) de l’empresa SUN MicroSystems. Està basat en llenguatge Java (no confondre amb JavaScript).

 

MySQL

Sistema gestor de bases de dades gratuït i de codi obert, d’un rendiment extraordinari. Aquest sistema gestor de bases de dades és, amb tota probabilitat, el servidor més utilitzat per oferir el contingut emmagatzemat a la base de dades a les pàgines PHP. Permet l’ús del llenguatge SQL: el llenguatge estàndard d’accés a les bases de dades. Hi ha un conjunt d’eines addicionals (com ara el phpMyAdmin) que el fan senzill de gestionar. Actualment van per la versió 5, la qual permet, entre altres coses, creació de triggers (o regles internes de la base de dades). encara hi ha molts servidors que utilitzen la versió 4.

 

Microsoft SQL-Server

Sistema gestor de bases de dades de Microsoft. S’integra força bé amb la tecnologia ASP. Permet l’ús del llenguatge estàndard SQL. Té uns costos de llicències importants, tot i que és relativament senzill d’utilitzar.

 

Oracle Database Server

És el sistema gestor de bases de dades líder a molts nivells: seguretat, fiabilitat, escalabilitat, potència, funcionalitat, ... Permet l’ús tant del llenguatge estàndard SQL, com del seu propi llenguatge PL/SQL que amplia encara més la potència d’Oracle. L’inconvenient d’Oracle és el seu preu, tant per les llicències, com perquè cal personal expert en Oracle per poder-lo gestionar bé. Per tot això, aquesta solució, tot i ser la més potent, sol ser només adequada per les grans empreses.

 

 

Servidors on allotjar la nostra web

Un cop feta la nostra pàgina web, caldrà “pujar-la” a un servidor, el qual enviarà la pàgina a tots les navegadors web que la hi sol·licitin. Tenir la pàgina en un servidor s’anomena tècnicament allotjament de la pàgina (o “hosting” en anglès). Escollir bé aquest servidor (o hosting) pot ser de vital importància si el que tenim és una pàgina web professional.

 

Un dels primers punts en el que tots ens fixem és en el preu. Quant a preu, els servidors americans són els que acostumen a oferir un preu més baix, i una qualitat més alta. Per tant, aquests ofereixen indiscutiblement la millor relació qualitat/preu, no obstant, l’inconvenient acostuma a ser el servei tècnic, el qual sol ser exclusivament en anglès Existeixen també empreses espanyoles amb tot tipus de preus. Alguns d’aquests servidors són gratuïts, com ara a tripod-lycos: http://www.tripod.lycos.es, per mostrar-ne un exemple. També, si tenim contractada una línia ADSL, és molt possible que el nostre proveïdor ens ofereixi un espai web gratuït en el seu servidor. No obstant, els servidors gratuïts acostumen a tenir certs inconvenients com ara l’espai de disc i la disonibilitat: En general, a l’hora d’escollir el servidor on estarà la nostra pàgina web, caldria fixar-se en:

-         Nom de domini: Un nom de domini és un nom de tipus: www.elquejovulgui.com. Tenir una web amb un nom de domini associat és molt aconsellable, sobretot per professionals i empreses, ja que dóna més prestigi alhora que és més fàcil de recordar pels seus clients. Els servidors d’allotjament web gratuït no permeten, gairebé mai, associar-hi un nom de domini. La majoria dels servidors de pagament sí que permeten associar-hi un nom de domini, però molts d’ells no permeten contractar un domini .cat. El pack web de gapla.cat inclou nom de domini.

 

-         Servidor de contingut dinàmic: Tots els servidors admeten pàgines estàtiques, però no tots les admeten de contingut dinàmic. Si les nostres pàgines web són de contingut dinàmic (per exemple, generat per un gestor de continguts), caldrà que el servidor on allotgem aquestes pàgines utilitzi aquesta tecnologia. A GAPLA.cat tots els nostres servidors admeten tecnologia de contingut dinàmic de pàgines PHP.

-         Versions de les tecnologies utilitzades: Especialment si utilitzem pàgines de contingut dinàmic, caldrà fixar-se en la versió del llenguatge script de servidor (normalment PHP o ASP) i la versió del sistema gestor de la base de dades (normalment MySQL o SQL-Server). A GAPLA els nostres servidors utilitzen PHP 5 i MySQL 5, i soporten tots els requisits per poder utilitzar el gestor de continguts Joomla!.

-         Espai de disc: El servidor ens ofereix una quantitat en el seu disc dur, la qual és suficient per la majoria de pàgines web personals, però pot no ser suficient per pàgines més professionals, especialment si tenen moltes imatges, o fins i tot per pàgines personals que vulguin tenir moltes imatges com ara un àlbum de fotografies virtual. Cal anar alerta amb ofertes del tipus “espai de disc il·limitat”. Tenir un espai de disc il·limitat és, tècnicament, impossible. Per això quan ens trobem amb ofertes d’aquest estil cal desconfiar i mirar-se molt bé quines són les altres limitacions (que faran que a la pràctica realment l’espai a disc ofert sigui limitat). El pack web de gapla.cat inclou 4 GB d'espai a disc. Un GB (abreviació de Giga-byte) equival a més de mil milions de bytes. 4 GB és aproximadament la capacitat d'un DVD.

 

-         Trànsit mensual:Tot i que fins i tot els servidors d’allotjament gratuïts estan connectats a xarxes molt ràpides, la quantitat de pàgines que aquests hi tenen, i la quantitat d’usuaris que accedeixen a totes elles, fan que les línies estiguin en moltes ocasions saturades, fet que pot provocar que les pàgines se serveixin lentament i amb esperes . També caldrà veure si se’ns tarifica per trànsit extra, o el preu inclou el tràfic màxim que pugui oferir el servidor. El pack web de gapla.cat inclou 10 Gb de trànsit mensual. Cal tenir en compte que el transit es mesura en Giga-bits en comptes de Giga-bytes, i que 1 byte equival a 8 bits.

 

-         Disponibilitat: Els servidors gratuïts no acostumen a oferir cap mena de garantia sobre disponibilitat del lloc web. Una disponibilitat acceptable acostuma a estar a partir del 99,5%, la qual cosa significa que ens garanteixen que durant el 99,5% del temps la nostra web estarà accessible. En alguns servidors més bons, aquesta disponibilitat pot arribar fàcilment al 99,9% i se'n garanteix la disponibilitat per contracte. Els servidors americans de pagament acostumen a oferir entre el 99,5% i el 99,9% de disponibilitat, però compte: moltes vegades cal llegir la lletra petita, i allà ens trobem que aquestes garanties cobreixen només l’accessibilitat a la xarxa que té el servidor, però no pas el propi servidor. Així doncs, si fallés algun element hardware com ara el disc dur, ens trobariem que la nostra web no funciona, però que no estan incomplint el contracte perquè la xarxa sí que els hi funciona. D’altra banda, mai ens trobarem cap servidor que ens ofereixi una disponibilitat del 100%, ja que en certes situacions cal reiniciar les màquines, cosa que fa que el servidor pugui no estar operatiu durant uns segons. A GAPLA (www.gapla.cat) oferim servei web amb una garanties de disponibilitat del 99,9% i, si en qualsevol mes no ho compleim, retornem els diners de tot el mes. A més, aquesta disponibilitat és tant de xarxa com de servidor. Això ho aconseguim gràcies a la utilització en paral·lel de servidors de diverses companyies.

 

-         Sistema Operatiu: Quant al sistema operatiu que executen els servidors de pàgines web, existeixen dues grans tecnologies Microsoft Windows o Linux. Aquesta segona és la més utilitzada en el món dels servidors, per ser un sistema operatiu de llicència lliure i oferir una millor estabilitat, rendiment, seguretat i flexibilitat que no pas l’alternativa de Microsoft. Si voleu saber més sobre aquest tema, llegiu-vos l’artícle Linux vs Windows.

-         Suport: Un dels aspectes més importants, i amb el qual moltes vegades no ens fixem prou, és amb el sistema de suport al client, el qual acostuma a ser pràcticament inexistent en el cas de servidors gratuïts. En el cas de servidors americans, el suport acostuma a ser exclusivament en anglès, i en cas d’oferir-te un número de telèfon, aquest és evidentment americà, amb la qual cosa ens caldrà pagar una trucada internacional cada vegada que tinguem problemes. Finalment (i lamentablement) moltes vegades el sistema de suport és ofert per personal poc qualificat, i si no tenim coneixements tècnics ens poden fer creure coses que no són correctes. GAPLA ofereix suport en català, i reacciona adequadament si hi ha qualsevol problema, traballant sempre de manera honesta, doncs creiem que és la clau perquè els nostres clients ens tinguin confiança.

 

-         Serveis addicionals : Segons les necessitats que tinguem, haurem de tenir en compte quins serveis addicionals ens pot oferir el nostre servidor, com ara per exemple si ens permet enviar correus electrònics o missatges SMS des de la web, o també si la configuració del servidor permet l'ús de gestors de continguts o sistemes de pagament on-line com ara la famosa passarel·la de pagament segura anomenada PayPal. També ens pot ser interessant el poder utilitzar certificats digitals de seguretat per poder encriptar les informacions que considerem sensibles. A l'hora d'avaluar aquests serveis pot ser interessant avaluar les necessitats no només presents, sinó també les futures. A GAPLA utilitzem servidors que permeten l'ús de tots aquests serveis addicionals .

 

-         Llibertat: És important que a l’hora de contractar un servidor, aquest ens doni llibertat per tal de poder canviar el domini si mai ens volem passar a una altra empresa de hosting. A GAPLA creiem que el client sempre ha de tenir llibertat total, i ens agrada veure que ens escolleixen pel servei que oferim i no pas perquè els hi és complicat canviar.

 

-         Anuncis: En alguns servidors (especialment els gratuïts) a l’hora de posar-hi la nostra pàgina web afegeixen certs anuncis dels quals ells en treuen un rendiment. Cap dels serveis de pagament de GAPLA farà que es mostri cap anunci en la teva pàgina web, exceptuant els que tu hi vulguis posar, es clar.

 

Els servidors que hem analitzat fins ara són els anomenats servidors compartits. Una altra alternativa és contractar un servidor dedicat. Aquests tenen l’avantatge d’oferir el control total del servidor, però com a contrapartida són més cars, ofereixen menys transit i espai a disc, i la responsabilitat del bon funcionament del servidor recau en el client, cosa que també en complica la gestió. D’altra banda, tenir un servidor dedicat implica que cal tenir coneixements tècnics a nivell d’administrador de sistemes. A GAPLA oferim sempre serveis integrals pensant en el client final, i per això no oferim el servei de servidors dedicats. D’altra banda, considerem que ja hi ha moltes empreses que ofereixen aquests serveis a costos competitius.

 

Una altra alternativa és tenir un ordinador dedicat nostre per allotjar la nostre pàgina web. No obstant, tret d’empreses molt grans (google, yahoo, etc...) això no és aconsellable, doncs cal que els servidors estiguin situats en un Data Center, amb sistemes redundants d’alta disponibilitat i seguretat. D’altra banda, cal tenir en compte que un PC normal no acostuma a ser el més adequat per fer de servidor, doncs aquest no acostuma a tenir sistemes redundants de hardware, ni sistemes addicionals de refrigeració. Dit d’una altra manera, un PC “normal” no és el més adequat per mantenir-lo engegat les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any. A GAPLA utilitzem una combinació dels servidors de les millors companyies de hosting, que ens permeten oferir una disponibilitat del 99,9%.

Seguretat i Perill d’SPAM.

Si un pensa en fer-se la seva web ell mateix, caldrà que tingui cura de certs aspectes tècnics que poden comportar certs problemes de seguretat. Un els problemes més habituals (tot i no ser el problema més greu dels que podem tenir) és el problema del correu no desitjat (anomenat tècnicament SPAM). Succeeix moltes vegades que usuaris avançats que es creen ells mateixos la seva pàgina web, afegeixen un link que en ser clickat permet al navegant posar-se en contacte amb el propietari de la web mitjançant el correu electrònic. Estem parlant del cas en que el codi HTML conté el següent:

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o bé, fes click Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la per enviar-me un correu electrònic.

 

Hi ha programes creats per spammers (que són les persones que ens envien els correus no desitjats) que rastregen les pàgines web en busca d’aquests “mailto: xxxxxx” per guardar-se en una base de dades les adreces de correu electrònic publicades en la pàgina web. Hi ha maneres de fer que l’usuari pugui posar-se en contacte amb el propietari de la web sense la necessitat de que el correu electrònic es vegi en el codi HTML de la pàgina. Si ja rebeu correu no desitjat, o senzillament desitgeu saber més sobre l’SPAM, us aconsellem que llegiu l’artícle Com evitar l’SPAM.

 

Per tot això, és important que, si no som informàtics experts, deleguem la tasca tècnica de la creació d’una pàgina web, o bé utilitzem gestors de continguts que han estat supervisades per personal informàtic qualificat. El pack web de gapla utilitza el gestor de continguts Joomla! amb extensions instal·lades que emmascaren automàticament les adreces de correu electrònic que s'hi posen.

 

A GAPLA sempre tenim molt en compte la seguretat dels llocs web que creem, tant els que fem a mida com els dels usuaris que utilitzen el nostre pack web. Per això sempre analitzem els nostres codis HTML i emmascarem les adreces de correu electrònic que volem que es publiquin en la web. A més, també evitem problemes de seguretat més greus com ara les tècniques hacker conegudes amb el nom d’SQL-injection, e-mail injection i Cross Site Scripting (anomenat també XSS).

 

Un cop realitzada la nostra web (ja sigui per nosaltres mateixos o per alguna empresa de serveis com ara GAPLA) caldrà que aquesta sigui provada en diversos navegadors. Actualment els 3 navegadors web més utilitzats són el Microsoft Internet Explorer, el Mozilla Firefox i el Google Chrome, tot i que n'existeixen molts altres com ara l'Opera o el Safari.

En cas d'utilitzar el pack WEB de gapla, es garantitza la compatibilitat en tots aquests navegadors.

 

Si teniu cap dubte sobre aquest article, o si voleu fer-nos qualsevol comentari, envieu-nos un correu a la nostra adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la